رزومه آقای دکتر مجیدی


 

دکترمحمدرضا مجیدی  (M, D)

   عضو هیئت علمی گروه گوش و حلق و بینی      

  

        majidimr[at]mums.ac.ir

 

آدرس: مشهد دانشکده پزشکی بیمارستان قائم

 

 فعالیتهای تحقیقاتی (CV) برای دریافت فایل روی CV کلیک نمایید

 

 سوابق تحصیلی

مراتب علمی

 

 پزشكي عمومي، دانشگاه علوم پزشكي تهران

استادیار

  تخصص گوش وگلو وبيني، دانشگاه علوم پزشکي کرمان

 

 فلوشیپ رینولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

  شرکت در دوره های آموزش

کارگاه های ارائه شده

   استاديار، دانشكده علوم پزشكي مشهد،

 پزشکی مبتنی بر شواهد

 

 

 

 

   

 سوابق اجرایی

سوابق تدریس

مسئول مرکز بهداشتی درمانی -  شهرستان ساوه -1377-1375

 

   

 علائق تحقیقاتی

    آلرژی و ایمونولوژی

کانسرهای سر وگردن

   

 

معرفي مرکز

مرکز تحقیقات گوش ،حلق ، بینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به منظور هدفمند کردن پژوهش و ارائه راه حل مناسب در امور بهداشتي ودرمانی(پژوهش کاربردي) در سال 1380 فعالیتش را شروع کردودر پاييز 1386 در شوراي پژوهشي دانشگاه تصويب ودر دویست و شانزدهمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در تاریخ 23/02/91  با نام مرکز تحقیقات سینوس و جراحی آندوسکوپیک موافقت اصولی به عمل آمد و پس از ان مجدد با نام قديم مرکز (مرکز تحقيقات گوش و حلق و بيني ) موافقت شد .

        

منوی همایش ها

مرکز تحقیقات گوش ،حلق ، بینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به منظور هدفمند کردن پژوهش و ارائه راه حل مناسب در امور بهداشتي ودرمانی(پژوهش کاربردي) در سال 1380 فعالیتش را شروع کردودر پاييز 1386 در شوراي پژوهشي دانشگاه تصويب ودر دویست و شانزدهمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در تاریخ 23/02/91  با نام مرکز تحقیقات سینوس و جراحی آندوسکوپیک موافقت اصولی به عمل آمد و پس از ان مجدد با نام قديم مرکز (مرکز تحقيقات گوش و حلق و بيني ) موافقت شد .

        


در تاريخ 91/04/31 با نام مرکز تحقيقات سينوس و جراحي آندوسکوپيک موافقت به عمل امد

 
تصوير موافقت اصولي  

 

ژورنال کلاب