رزومه دكتر كامران خزائني

 

 

دكترکامران خزائنی (MD)

   عضو هیئت علمی گروه گوش و حلق و بینی      

  

                           khazaenik[at]mums.ac.ir

 

   آدرس: بخش گوش حلق بيني، بيمارستان قائم، دانشكده پزشكي مشهد، مشهد، ايران

 

 فعالیتهای تحقیقاتی (CV) برای دریافت فایل روی CV کلیک نمایید

 

 سوابق تحصیلی

مراتب علمی

 پزشكي عمومي-دانشگاه علوم پزشكي تبريز

 استادیار

 دكتري تخصصي- دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 

 

 

  شرکت در دوره های آموزش

کارگاه های ارائه شده

 

1386  ،،  دانشگاه علوم پزشكي مشهدevidence-based medicineكارگاه

 

1387فناوری اطلاعات،،  دانشگاه علوم پزشكي مشهدoutlook كارگاه آموزشي

 

1386  ،،  دانشگاه علوم پزشكي مشهدكارگاه آموزشي آموزش مجازي

 

1386  ،،  دانشگاه علوم پزشكي مشهدOSCEكارگاه آموزشي

 

1386  ،،  دانشگاه علوم پزشكي مشهد)course plan( كارگاه آموزشي

 

 

 سوابق اجرایی

سوابق تدریس

 

كلاس و راند  آموزشي براي کارورزان، کارآموزان و رزيدنت ها - دانشگاه علوم پزشكي مشهد- استادیار-1386

 

 

 كلاس و راند آموزشي براي کارورزان، کارآموزان و رزيدنت1386-1382- دانشگاه علوم پزشكي مشهد-(ENT) رزيدنت

 علائق تحقیقاتی

جراحی های سر و گردن

free flap جراحي هاي بازسازي به كمك

اختلالات صدا 

سرگیجه

     

 

معرفي مرکز

مرکز تحقیقات گوش ،حلق ، بینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به منظور هدفمند کردن پژوهش و ارائه راه حل مناسب در امور بهداشتي ودرمانی(پژوهش کاربردي) در سال 1380 فعالیتش را شروع کردودر پاييز 1386 در شوراي پژوهشي دانشگاه تصويب ودر دویست و شانزدهمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در تاریخ 23/02/91  با نام مرکز تحقیقات سینوس و جراحی آندوسکوپیک موافقت اصولی به عمل آمد و پس از ان مجدد با نام قديم مرکز (مرکز تحقيقات گوش و حلق و بيني ) موافقت شد .

        

منوی همایش ها

مرکز تحقیقات گوش ،حلق ، بینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به منظور هدفمند کردن پژوهش و ارائه راه حل مناسب در امور بهداشتي ودرمانی(پژوهش کاربردي) در سال 1380 فعالیتش را شروع کردودر پاييز 1386 در شوراي پژوهشي دانشگاه تصويب ودر دویست و شانزدهمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در تاریخ 23/02/91  با نام مرکز تحقیقات سینوس و جراحی آندوسکوپیک موافقت اصولی به عمل آمد و پس از ان مجدد با نام قديم مرکز (مرکز تحقيقات گوش و حلق و بيني ) موافقت شد .

        


در تاريخ 91/04/31 با نام مرکز تحقيقات سينوس و جراحي آندوسکوپيک موافقت به عمل امد

 
تصوير موافقت اصولي  

 

ژورنال کلاب