مقالات

 

عنوان مقالات فارسی

 

 

 
 

مقايسه ي باكتري هاي سطح و مركز لوزه در بيماران تونسيلكتومي شده

 
 
 

گزارش يك مورد آدنوئيد سيستيك كارسينوماي ساب گلوت و بررسي نشريات پزشكي

 

 
 

بررسي اتيولوژيك ديسفاژي در بيماران بستري در بخ شهاي گوش، گلو، بيني جراحي توراكس بيمارستان قائم

(عج) مشهد، شمال شرقي ايران

 

 
 
 

بررسي فراواني كلستئاتوم در بيماران مبتلا به عفونت مزمن گوش مياني مراجعه كننده به بخش گوش، گلو و بيني بيمارستان امام رضاي مشهد از سال

 

 
 
 
 
 
 
 
عنوان مقالات انگلیسی
   
 
 

Ophthalmic disturbances in children with sensorineural hearing loss

   
 

Speech development in children after cochlear implantation

 
 
 
 

Double thyroglossal duct cyst derived from a single tract: a rare presentation

   
 

Allergic rhinitis and chronic suppurative otitis media

 
 
 
 

Surgical dissection of the facial nerve in parotidectomy our personal experience

Effect of Silymarin in the Treatment of Allergic Rhinitis  

 

Causes of headache in patients with a primary diagnosis of sinus headache

An Unusual Presentation of a Bronchial Foreign Body

Evaluation of the Correlation Between Body Mass Index and the Severity of Asthma in Recently Diagnosed Patients

Classification of voice disorder in children with cochlear implantation and hearing aid using multiple classifier fusion

Studying VEMP in Sudden Sensorineural Hearing Loss

A Hydatid Cyst in an Unusual Location—The Infratemporal Fossa

Unilateral Recurrent Laryngeal and Hypoglossal Nerve
Paralysis Following Rhinoplasty: A Case Report and Review of the Literature 

Effect of stylet removal on neural response telemetry and stapedial
reflex thresholds during cochlear implantation 

 

 

The presence of fungal-specific IgE in serum and sinonasal tissue
among patients with sinonasal polyposis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منوی همایش ها