رزومه دکتر قاسمی

 

دكتر محمد مهدی قاسمی (MD)

   عضو هیئت علمی گروه گوش ،گلو ،بینی وجراحی سروگردن       

  

       ghasemimm[at]mums.ac.ir
ghasemimmahdi[at]yahoo.com                                                 

 

 

  آدرس: مشهد دانشکده پزشکی بیمارستان قائم (عج)

 

 فعالیتهای تحقیقاتی (cv) فارسی  ،   (CV) انگلیسی    برای دریافت فایل روی CV کلیک نمایید
 

 سوابق تحصیلی

مراتب علمی

 دیپلم تجربی : دبیرستان قطب ، تربت حیدریه ، خراسان ، ایران  سال 1352

استادیار تمام وقت دانشگاه  ( فول تایم ) از سال 1373-1364

 پزشکی عمومی :دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده پزشکی ،مشهد ایران  سال 1360-1353

دانشیار دانشگاه  علوم پزشکی دانشگاه  از سال 1385-1373

 دوره تخصصی گوش وگلو وبینی : دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده پزشکی ، مشهد ، ایران  1364-1360

استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد  از سال 1385 تا کنون

متخصص گوش وحلق وبینی  1364

 

عضو هیئت علمی : دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پرشکی مشهد  1364     

 

عضو هیئت علمی : برد تخصصی کشوراز سال 86

 

عضو هیئت ممتحنه گواهینامه – گوش و حلق و بینی کشور از سال 1386

 

عضوکمیسیونتدوین برنامه ریزی آموزشی

 

عضوکمیته علمی کمیسیون کشوری کاشت حلزون شنوایی به مدت 2 سال از تاریخ 3/8/1389

 

عضو هیئت رئیسه دوازدهمین کنگره بین المللی جامعه جراحان گوش و گلو و بینی و سروگردن ایران در سال 1389

 

  شرکت در دوره های آموزش

کارگاه های ارائه شده

 دوره فلو وفرصت مطالعاتی در اتولوژی ونورواتولوژی :

 كارگاه ها ی کامپیوتر و IT  - شرح در فایل CV

  در موسسه گوش در شهر نشویل ایالت تنی سی (دکتر گلاسکاک )

 كارگاه ها ی پژوهشی- شرح در فایل CV

در دانشگاه هاروارد شهر بوستون ایالت ماساچوست ( دکتر شوکنکت ودکتر نیدال )

 كارگاه ها ی آموزشی- شرح در فایل CV

در موسسه گوش هاووس  شهر لوس انجلس ایالت کالیفرنیا ( پروفسور هاووس و دکتر براکمن )

 كارگاه ها ی تخصصی ENT- شرح در فایل CV

-  در دانشگاه زوریخ ، شهر زوریخ کشور سویس ( پروفسور فیش

 

 سوابق اجرایی

معاون رئیس بیمارستان قائم از سال 1364تا 1365

منوی همایش ها