راهنماي بيماران

                                                 ( پمفلت هاي مرکز تحقيقات)  
  • گوش و کاشت حلزون شنوايي
1  پروتز کاشت حلزون شنوايي   فايل Word 7
رشد زبان و گفتار در کودکان کم شنوا
2 غربالگري شنوايي در نوزادان:مداخله و شناسايي زودهنگام  8  روش شنوايي - کلامي يا Auditory Verbal Therapy چيست؟  
3
 ژنتيک و کم شنوايي
   فايل Pdf 9
 معرفي برنامه والد - نوزاد نيوشا
    فايل Pdf
4 راه هاي پيشگيري از کم شنوايي يا ناشنوايي کودکان 10
کودکان کم شنواي چند معلوليتي
5
 توانبخشی شنیداری_کلامی
   فایل Word 11  ناشنوايان ازنگاه شاعران ايران   فايل word
6 توانبخشي شنيداري کلامي(کاشت حلزون شنوايي)      
  •     گوش و ميگرن و منير
1  میگرن -تشخیص تا درمان   فایل Word   5  سرگيجه   فايل Word
2  (1)  (2)  6  عواملي که باعث ايجاد وزوزگوش مي شوند   فايل Word
3 بیماری منیر
 7   نمک و بيماريهاي گوش  
 4  ميگرن فقط سردرد نيست  فايل word      
  •       گوش و ساير
 1 اتواسکلروز (سفت شدن استخوانچه هاي گوش)                                             5 ترشح مزمن گوش(عفونت مزمن)  
 2  فايل word  6  موم( جرم ) گوش   فايل Word
 3  باد گرفتگي گوش ها  7  پرسش و پاسخ درمورد دستورات قبل و بعد از عمل گوش  
 4  علل گوش درد و راه هاي درمان  فايل word      
  •      بيني و آلر‍ژي
1
 رينوپلاستي (جراحي زيبايي بيني )
 فايل word 4
 آلرژي پاييزي
2 5 خونریزی بینی     فایل Word
4      
  • متفرقه
1 4  
2 نوشابه اي با طعم مرگ 5 ( COPD )بيماري هاي مزمن انسدادي ريوي
  فايل word
3 بيهوشي عمومي      
  • رينوپلاستي و فک ودهان
1 رینو پلاستی (جراحی زیبایی بینی)  فايل word 2

دررفتگی فک

  فايل word
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

منوی همایش ها