اطلاعات دارويي مركز تحقيقات


معرفی مرکز > اطلاعات دارویی
 
  هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو برعهده پزشک مي باشد.
با کلیک کردن بر روی نام دارو می توانید لینک فایل مربوطه را دریافت نمایید.

         
نام لاتین دارو
نام فارسی دارو
       
 
Chlorpheniramine Maleate
 
 
Cinnarizine
 
 
Antihistamin
 
 
 
 
Acetaminophen
 
 
Bromhexine
 
 
Guaifenesin
 
 
Dexamethasone
 

 

                 

اطلاعات دارویی تیروئیدی

           

 

     
نام لاتین دارو
نام فارسی دارو
    

منوی همایش ها