تاريخچه مرکز تحقيقات گوش گلو بيني جراحي سروگردن

 
   

 
شروع فعاليت : 1380
 
تاريخ تصويب : پاييز 1386
تاريخ تصویب در وزارتخانه :  1388

اهداف

» توسعه و بكارگيري دانش بشري در زمينه علم بيماري هاي گوش، گلو، بيني، سر و گردن

» انجام پژوهش هاي بنيادي، اپيدميولوژيك و باليني در جهت اصلاح نظام ارايه خدمات بهداشتي درماني كشور با هدف جوابگويي به نيازهاي جامعه اسلامي

»ايجاد بانك اطلاعاتي (جمع آوري، تنظيم و طبقه بندي اسناد، مقالات و مدارك مربوطه )

» آموزش نيروي انساني محقق در زمينه بيماري هاي گوش، گلو، بيني، سر و گردن

»ترغيب، تشويق و همكاري با محققين

» كوشش در جلب توجه و همكاري مراكز تحقيقاتي و اجرايي مربوطه در داخل كشور

» همكاري علمي با مراكز تحقيقاتي و آموزشي ساير كشور ها و سازمان هاي بين المللي با رعايت قوانين و مقررات دولت جمهوري اسلامي ايران

محل مركز

بيمارستان قائم- کنار دفتر گروه گوش و حلق - مرکز تحقیقات گوش،گلو،بینی و جراحی سر وگردن

         
         
         
         
               
 
   

منوی همایش ها